In de Morgenster een prachtig feestje

In de Morgenster een prachtig feestje

Maandagmiddag 17 oktober waren wij met ons koor in de Morgenster waar wij voor de bewoners leuke liedjes hebben gezongen. JosĂ© dirigeerde ons prima, en ondanks de verbouwing , werd het voor onze luisteraars een leuke zangmiddag. Door de vrijwilligers werden enkele mensen meegenomen in de polonaise wat deze bewoners prachtig vonden. Na de pauze met voor iedereen een kopje thee of koffie werd iedereen warm van “Brandend zand” en “Eviva Espanja” Voordat de tafels weer gedekt moesten worden voor de avondmaaltijd zongen wij als extra toegift nog “’t Kleine cafe aan de haven” Voldaan ging ons koor na een leuke middag weer naar huis.

Gezellige middag in Delft

Op Vrijdagmiddag 16 september waren wij in Zorgcentrum “Soos en DAC” en hebben de bewoners een heerlijke middag bezorgd. Onder leiding van onze zeer enthousiaste dirigent Nathalie Mees zongen wij de sterren van de hemel. Een groot succes waren de vrolijke liedjes waarbij de mensen in de zaal mee konden zingen. Er werd geklapt volop gezwaaid en door de zaal gedanst. Voor de twee jarige joppen werd er spontaan het lang zal ze leven gezongen. Na dit mooie concert waren er bewoners die een traantje lieten gaan omdat zij het zo jammer vonden dat wij weer naar huis gingen. Wij werden verrast met “Merci chocolade” en voor de dirigent waren er bloemen. Ook voor het koor werd, door de leiding goed gezorgd. Het was een en al verwennerij!