Kerstconcert in WZC “Veenhage”

Kerstconcert in WZC “Veenhage”

Het kerstconcert wat op zaterdag 22 december plaatsvond in de ontmoetingszaal van het verzorgingshuis “Veenhage” werd door minstens 60 mensen bezocht.

Het werd een heerlijke kerstmiddag met mooie samenzang en liederen waar de bewoners zichtbaar van genoten. Ook na de pauze toen het “Kerstverhaal” gezongen werd waren de bezoekers enthousiast.

Als laatste zongen wij het lied “Een heel gelukkig kerstfeest” waarmee wij iedereen een heel fijn kerstfeest toewensten en daarna vrolijk naar Zoetermeer terug gingen.